ANALIZA KONCEPTA REFLEKSIVNOSTI U TEORIJI PJERA BURDJEA

Glavni sadržaj članka

VEDRAN DIZDAREVIĆ

Apstrakt

U ovom radu ćemo analizirati jedan od centralnih pojmova u teoriji francuskog sociologa i antropologa Pjera Burdjea, pojam refleksivnost. U prvom djelu, predstavljamo ovaj pojam i široku tradiciju kantijanskog filozofskog projekta, te specifično čitanje ovog projekta od strane Burdjea, kroz prizmu Emila Dirkema, Marsela Mosa, Rudolfa Karnapa i Ludviga Vitgenštajna. Nakon toga, preko detaljnog čitanja nekoliko tekstova Burdjea uz analizu njegovih komentatora, definisaćemo pojam refleksivnost i njegovo značenje. U drugom djelu, razmotrićemo konkretni problem naučnika u polju nauke, njegov odnos prema polju, njegovom habitusu i specifični problem sholastičke situacije – glavne prepreke procesa refleksivnosti – odnosno praktikovaćemo refleksivnost na sami poziv nauke i profesije naučnika. Takođe, ilustrovaćemo šta tačno znači pričati o naučnom polju ili polju nauke, a ne samo o nauci po sebi. U trećem djelu, usmerenost će nam biti na potrebi za refleksivnost u domenu društvenih nauka, koje su istovremeno i proizvod i proizvođač društvene stvarnosti.

Detalji članka

Kako citirati
DIZDAREVIĆ, V. . (2022). ANALIZA KONCEPTA REFLEKSIVNOSTI U TEORIJI PJERA BURDJEA. Arhe, 18(35), 261–277. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.35.261-277
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Bloor, D. (1983). Wittgenstein: A social theory of knowledge. London: The Macmillan Press.

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.

Bourdieu, P. (1992). Što znači govoriti. Zagreb: Naprijed.

Bourdieu, P. (1994). In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology. Stanford, California: Stanford University Press.

Bourdieu, P. (2000). Pascalian Meditations. Stanford: Stanford University Press.

Bourdieu, P. (2004). Science of Science and Reflexivity. Chicago: The University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (2008). Sketch for a Self-Analysis. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Bourdieu, P., Chartier. R., (2015). The Sociologist and The Historian. Cambridge: Polity Press.

Carnap, R. (1950). Empiricism, Semantics, and Ontology. Revue Internationale de Philosophie 4 (1950): 20-40. Reprinted in the Supplement to Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic, enlarged edition (University of Chicago Press, 1956).

Cassirer, E. (1951). The Philosophy of the Enlightment. New Jersey: Princeton University Press.

Deer, C. (2008). Reflexivity. In Grenfell. M. (ed.). Pierre Bourdieu: Key Concepts, 199-212. Durham: Acumen Publishing Limited.

Jenkins, R. (1992/2006). Pierre Bourdieu. London and New York: Routledge.

Kun, T. (1974). Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit.

Levi-Stros, K. (1979). Totemizam danas. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.

Levi-Strauss, C. (1987). Introduction to the Works of Marcel Mauss. London: Routledge & Kegan and Paul.

Locke, J. (2014). An Essay Concerning Human Understanding. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature.

Susan, S. (1978). Illness as Metaphor. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Williams, R. (1965). The Long Revolution. London: Penguin Books.

Kant, I. (2012). Kritika čistoga uma. Beograd: Dereta.