ISPRAZNOST NEPRIRODNOSTI

  • GORAN RUJEVIĆ Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: harmonija, homoseksualnost, neprirodno, prirodno, svrha, veštačko

Apstrakt

Argument neprirodnosti se koristi za opravdavanje pripisivanja (najčešće) negativne vrednosti stvarima ili postupcima time što se oni opisuju kao neprirodni. Predmeti primene ovog argumenta su raznoliki, počev od tvrđenja o neprirodnosti genetički modifikovanih organizama, pa do neprirodnosti homoseksualnih odnosa. Značenje neprirodnosti se u tim slučajevima konkretizuje ili kao artificijelnost ili kao disharmoničnost ili kao kršenje prirodne svrhe. Razmatranjem svake od ovih instanci, dolazimo do zaključka da pojam neprirodnosti ni u jednoj od njih nema suvislu i doslednu upotrebu. Artificijelnost nije neprirodna, jer i ono što je veštačko prati tokove i zakone prirode. Disharmoničnost je loš opozit prirodi jer je postuliranje harmoničnosti prirode neosnovana pretpostavka. Kršenje prirodne svrhe je pogotovo problematičan vid argumenta neprirodnosti jer se u njemu tendenciozne namere maskiraju u ruho objektivnosti. Jedini smisleni opozit pojmu prirodnog jeste pojam natprirodnog, a njemu nema mesta u prosuđivanju realnih stvari i događaja.

Reference

Čarls Darvin, Postanak vrsta, Akademska knjiga, Novi Sad, 2009.

Dušan Maljković, „Čudovišnost transmaterinstva” u: Postajanje majkom (ur. Ana Vilenica), u)zbu))na))), Beograd, 2013, str. 200-216.

Džon Stjuart Mil, Prirodno i neprirodno, Karpos, Loznica, 2008.

Frank L. Lambert, „A Modern View of Entropy” u: Chemistry, Vol. 15, Iss. 1. (2006), str. 13-21.

Immanuel Kant, „Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens” u: Immanuel Kant’s kleinere Schriften zur Naturphilosophie. Zweite Abtheilung (Hg. J. H. Kirchmann), L. Heimann’s Verlag, Berlin, 1783, str. 333-372.

Isaiah Berlin, Political Ideas in the Romantic Age, Princeton University Press, Princeton, 2006.

Monteskje, O duhu zakona, Gradac, Čačak, 2001.

Nihal Petek Boyaci Gülenç, „An Enquiry on Physis-Nomos Debate: Sophists” u: Synthesis Philosophica 61 (1/2016), str. 39-53.

Paul L. Vasey, „Homosexual Behaviour in Primates: A Review of Evidence and Theory” u: International Journal of Primatology, Vol. 16, Iss. 2. (1995), str. 173-204.
Objavljeno
18. 06. 2020.
Sekcija
TEMA BROJA