HAJDEGEROVI POJMOVI SVETA I ZEMLJE. PROBLEM ISKUSTVA UMETNIČKOG DELA

Glavni sadržaj članka

MILOŠ MILADINOV

Apstrakt

Autor u radu ispituje mogućnost pristupa Hajdegerovim pojmovima sveta i zemlje kao kategorijama za recepciju umetničkog dela. Nasuprot na prvi pogled samorazumljivom pristupu Hajdegerovom shvatanju umetnosti kao Werkästhetik projektu, u radu se zastupa stanovište koje tvrdi da je u Hajdegerovom fokusu pre svega iskustvo umetničkog dela, a tek u sekundarnom smislu i suština samog dela. Ta teza se zastupa putem interpretacije Hajdegerovih pojmova sveta i zemlje kao pojmova koji izrastaju na osnovu iskustva umetničkog dela, čime se želi ukazati da oni u primarnom smislu markiraju upravo samo to iskustvo. Ovakav pristup pojmovima sveta i zemlje, kako u zaključku rada naglašavamo, omogućava da se ovi pojmovi primene i na iskustvo savremenih umetničkih praksi, što ne bi bilo moguće u slučaju da su pojmovi sveta i zemlje mišljeni isključivo kao kategorije za umetničko delo.

Detalji članka

Kako citirati
MILADINOV, M. (2019). HAJDEGEROVI POJMOVI SVETA I ZEMLJE. PROBLEM ISKUSTVA UMETNIČKOG DELA. Arhe, 15(30), 149–162. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2242
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Grubor, N., Hermeneutička fenomenologija umetnosti: Osnovni problemi estetike polazeći od Hajdegerove filozofije, Mali Nemo, Pančevo 2009.
Grubor, N., „Uloga umetnosti u epohi moderne tehnike“ u: Arhe 20 (10), Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Novi Sad 2013., (str. 7-15).
Hajdeger, M., „Mišljenje, građenje, stanovanje“, u: Predavanja i rasprave, Plato, Beograd 1999.
Hajdeger, M., „Pitanje o tehnici“, u: Predavanja i rasprave, Plato, Beograd 1999.
Hajdeger, M., „Izvor umetničkog dela“, u: Šumski putevi, Plato, Beograd 2000.
Hajdeger, M., Temeljni problemi fenomenologije, Demetra, Zagreb 2006.
Hajdeger, M., Bitak i vreme, Službeni glasnik, Beograd 2007.
Hajdeger, M., Niče I, Fedon, Beograd 2009.
Hajdeger, M., „Poreklo umetnosti i određenje mišljenja“, u: Spisi o umetnosti, CID, Podgorica 2014.
Heidegger, M, Einführung in die Metaphysik, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Mein 1983.
Hajdeger, M., Mindfulness, Continuum, London 2006.
Harries, K., Art Matters: A Critical Commentary on Heidegger’s “The Origin of the Work of Art”, Springer, New Heaven 2009.
Kant, I., Kritika moći suđenja, BIGZ, Beograd 1975.
Kockelmanns, J. J., On the Truth of Being. Reflections on Heidegger’s Later Philosophy, Indiana University Press, Bloomington 1984.
Popović, U., „Pitanje o tehnici: Hajdegerovo promišljanje savremenosti“, u: Arhe 20 (10), Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Novi Sad 2013., (str. 51-63) .
Sallis, J., „Heidegger's poetics: the question of mimesis”, u: Martin Heidegger: Critical Assesments: Volume IV: Reverberations, Routledge, London 1992.