ČEMU „STANJA U DUŠI“ NALIKUJU? Aristotelova teorija jezičkog znaka

Ključne reči: Aristotel, stanja u duši, jezički znak, misli

Apstrakt

U ovom radu podrobno ću raspravljati o tome kako Aristotel razrešava polemiku između konvencionalizma i naturalizma kada je reč o teoriji imenovanja. U uvodnim rečenicama njegovog spisa O tumačenju Aristotel tvrdi da je odnos između zvukova, koji označavaju i označenog sadržaja arbitraran, dok „stanja u duši“ nalikuju imenovanim stvarima. Moja je teza da ta stanja treba, pre svega, razumeti kao misli, koje nalikuju stvari na taj način što su u stanju da izraze unutrašnje forme u ovim predmetima koje postoje van nas.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI