RENESANSNA POETIKA: PODRAŽAVANJE I IMAGINACIJA

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

Renesansno shvatanje poetike se u ovom radu razmatra s obzirom na istaknuti značaj imaginacije i inovacije u stvaranju umetničkog dela. Značaj imaginacije direktno je suprotstavljen Aristotelovom pojmu podražavanja, a njegov primat pokazuje uticaj Aristotela na renesansno razumevanje poetike, kao i osobenosti tog razumevanja u otklonu od Aristotela. Razvoj razumevanja imaginacije kao porekla poezije u radu se pored pojma podražavanja razmatra i s obzirom na pitanje estetskog zadovoljstva, te s obzirom na probleme istine i morala.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. (2017). RENESANSNA POETIKA: PODRAŽAVANJE I IMAGINACIJA. Arhe, 13(26), 41–56. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.26.41-56
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Akvinski, T., „Summa theologiae”, u: Izbor iz djela, Naprijed, Zagreb, 1990. Aristotel, O pjesničkom umijeću, August Cesarec, Zagreb, 1983.

Averoes, I. R., „On Poetical Speeches”, u: C. E. Butterworth (ed.), Averroës’s Three Short Commentaries on Aristotle’s ’Topics’, ’Rhetorics’, and ’Poetics’, State University of New York, New York, 1977.

Cassirer, E., The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy, Dover Publications, Mineola/New York, 2000.

Castelvetro, l., „On the Poetics”, u: A. H. Gilbert, Literary Criticism: Plato to Dryden, Wayne State University Press, 1962.

Charlton, H. B., Castelvetro’s Theory of Poetry, Manchester University Press, 1913. Cintio, G. G., Giraldi Cintio on Romances, University Press of Kentucky, 2015. Javitch, D., „The Assimilation of Aristotle’s Poetics in sixteenth-century Italy”,

u: G. P. Norton (ed.), The Cambridge History of Literary Criticism: The Renaissance, Cambridge University Press, 2008.

Moss, A., „Horace in the sixteenth century: commentators into critics”, u: G. P. Norton (ed.), The Cambridge History of Literary Criticism: The Renaissance, Cambridge University Press, 2008.

Nauta, L., „Lorenco Valla and the rise of humanist dialectic”, u: J. Hankins (ed.), The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy, Cambridge, 2007.

Platon, Država, BIGZ, Beograd, 2002.

Preminger, A., Brogan, T. V. F., The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton, New Jersey, 1993.

Rorty, A., Essays on Aristotle’s Poetics, Princeton University Press, 1992.

Soergel, P. M., „Theather”, u: P. M. Soergel (ed.), Arts and Humanities Through the Eras: Renaissance Europe, Thomson Gale, 2005.

Tatarkijevič, V., Istorija šest pojmova, Nolit, Beograd, 1980.

Wilks, I., „Peter Abelard and his Contemporaries”, u: D. M. Gabbay, J. Woods (eds.), Handbook of the History of Logic: Mediaeval and Renaissance Logic, Elsevier, 2008.

Castelvetro, L., „On Aristotle’s Poetics” (http://www.yavanika.org/classes/reader/ unities.pdf - 20.08.2016.)