LOKOV NOVI PUT IDEJA

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

Filozofija Džona Loka u ovom radu razmatra se iz perspektive njegovog razumevanja ideja i opažanja, sa ciljem da se rekonstruiše Lokov metod mišljenja. Lokov metod, novi put ideja, razume se kao bitno vezan za njegovo empirističko opredeljenje, i kao konstitutivan za celokupan projekat njegove filozofije. Centralne analize u radu posvećene su razmatranju veze opažaja, ideje i njima opredeljenog filozofskog načina mišljenja.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. (2017). LOKOV NOVI PUT IDEJA. Arhe, 13(25), 185–200. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.25.185-200
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Ayers, M., Locke. Epistemology and Ontology, Routledge, London/New York, 2005. Bennett, J., Locke, Berkeley, Hume. Central themes, Oxford University Press, Oxford,

Bennett, J., Learning From Six Philosophers, Vol. II, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Carey, D., Locke, Shaftesbury, and Hutcheson, Cambridge University Press, 2005. Chappell, V., „Locke’s Theory of Ideas”, u: V. Chappell (ed.), The Cambridge

Companion to Locke, Cambridge University Press, 1999.

Gaukroger, S., „Knowledge, evidence and method”, u: D. Rutherford (ed.), The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy, Cambridge University Press, 2006.

Hjum, D., Rasprava o ljudskoj prirodi, Veselin Masleša, Sarajevo, 1983. Kenny, A., The Rise of Modern Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 2006.

Lennon, T. M., „Locke on ideas and representation”, u: L. Newman (ed.), The Cambridge Companion to Locke’s ’Essay concerning human understanding’, Cambridge University Press, 2007.

Lok, Dž., Ogled o ljudskom razumu, Kultura, Beograd, 1962.

Lowe, E. J., Routledge Philosophy Guidebook to Locke on Human Understanding, Routledge, London/New York, 2002.

Thiel, U., The Early Modern Subject, Oxford University Press, Oxford, 2011. Yolton, J. W., John Locke and the Way of Ideas, Clarendon Press, Oxford, 1968.