PITANJE O TEHNICI: HAJDEGEROVO PROMIŠLJANJE SAVREMENOSTI

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

Hajdegerovo pitanje o tehnici u ovom radu biće analizirano s obzirom na osnovne postavke njegove pozne filozofije. U okviru tog istraživanja pitanje o tehnici biće razloženo na svoje konstitutivne elemente, za koje će dalje biti pokazano da su integralni aspekti Hajdegerovog drugog početka mišljenja. Smisao postavljanja pitanja o tehnici shvata se kao jedno od odlikovanih mesta pripreme novog početka filozofije.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. (2015). PITANJE O TEHNICI: HAJDEGEROVO PROMIŠLJANJE SAVREMENOSTI. Arhe, 10(20), 51–63. https://doi.org/10.19090/arhe.2013.20.51-63
Sekcija
TEMA BROJA