BESRAMNOST DIOGENA IZ SINOPE

Ključne reči: Diogen iz Sinope, besramnost, anaideia, typhos, prevrednovanje vrijednosti, paracharattein to nomisma, vrlina

Apstrakt

Postoje brojna svjedočanstva iz antike da je Diogen iz Sinope činio raznovrsna besramna djela i vjerovatno je zbog njih dobio nadimak „Pas“. On je živio na ulicama gdje i obavljao sve tjelesne funkcije, a to znači da je masturbirao, defecirao, urinirao, pljuvao, jeo i puštao vjetrove u javnosti. Pored toga, često je optuživan da je branio incest i kanibalizam. U ovom tekstu autor će zastupati stajalište da Diogenova besramnost ima filozofski sadržaj, odnosno da je treba sagledati u kontekstu njegovog generalnog filozofskog stajališta o prevrednovanju vrijednosti (paracharattein to nomisma), koje je imalo za cilj postizanja kreposnog života u skladu s prirodom.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI