POLITIČKA FILOZOFIJA NEOKONZERVATIVIZMA

  • MILENKO A. PEROVIĆ Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: neokonzervativizam, konzervativizam, Fukujama, Hantington

Apstrakt

Autor razmatra filozofije, političke, socijalne i ekonomske aspekte neokonzervativizma kao jedne od dominantnih ideologija današnjeg vremena u njenim unilateralnim geopolitičkim tendencijama. Posebnu kritičku pažnju usmjerava na stavove Frensisa Fukujame i Samuela Hantingtona koji su pokušavali projekciji neoimperijalističke atlantističke pretenzije gospodarenja svijetom dati filozofsko ruho.

Reference

Blumenthal, S., The Clinton Wars, Plume, New York – London 2004.
Halliday, Fred, Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East, I. B. Tauris, London 2002.
Hantington, Samjuel, Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka, CID, Podgorica 2000.
Fukuyama, F., Scheitert Amerika? Supermacht am Scheideweg, List-Taschenbuch, 60736, List, Berlin 2007.
Fukujama, Frensis, Kraj istorije i poslednji čovek, Službeni list SRJ, Beograd 1996.
Fukujama, Frensis, Amerika na prekretnici: demokratija, moć i neokonzervativno zaveštanje (America at the Crossroads), CID, Podgorica 2006.
Geyer, Ch., Der Ohrwurm - Zum Tod von Samuel P. Huntington, In: FAZ vom 29. Dezember 2008
Kristol W., Kagan R., “Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy”, Foreign Affairs, Vol. 75, No. 4, July-August 1996, pp. 18-32.
Наумкин В., „Фехтование цивилизаций”, Россия в глобальной политике, 2007. № 5.
Perle, R., “United They Fall”, The Spectator, 22.3.2003, pp. 22-26.
Objavljeno
30. 04. 2019.
Sekcija
MEMORABILIJE