NASLJEĐE METAFIZIČKOG KLUBA: PRAGMATIZAM ČARLSA SANDERSA PERSA

  • MILENA KARAPETROVIĆ Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Ključne reči: pragmatizam, pragmaticizam, metafizičko/antimetafizičko, Pers, ideja, posljedica

Apstrakt

Pragmatizam kao filozofski pravac obično je na marginama interesovanja u okviru evropske kontinentalne filozofije. Najćešće se interpretira uopšteno imajući u vidu glavno načelo o korisnosti i posljedicama ideja, te se označava kao antimetafizičko i pojednostavljeno razumijevanje filozofije. Osim toga, za neke predstavnike, s obzirom na širinu njihovog obrazovanja i zanimanja, glavni naučni doprinos se vezuje za druge oblasti. Kod Vilijama Džejmsa to je psihologija, a kod Džona Djuija – pedagogija. U potpunosti na marginama ostaje djelo Čarlsa Sandersa Persa. Cilj ovog teksta je da pokaže da su razlozi zanemarivanja Persovog rada dobrim dijelom uslovljeni i kontekstom u kome nastaje njegova filozofija. Zato je neophodno fokus staviti na sljedeće teme: razvoj američke filozofije i nastanak pragmatizma, ključna određenja pragmatizma u Persovim spisima, osnovne razlike između radikalnog empirizma, pragmaticizma i instrumentalizma.

Reference

Anderson, D. R., Philosophy Americana: Making Philosophy at Home in American Culture, Fordham University Press, New York 2006.

Dewey, J, Rekonstrukcija u filozofiji, Buybook, Sarajevo 2004.

Dewey, J., “The Development of American Pragmatism” u Philosophy and Civilization, G. P. Putnam’s Sons, New York 1931.

Џемс, В., Прагматизам, Дерета, Београд 1991.

Eko, U., Kant i kljunar, Paideia, Beograd 2000, str. 97.

Fisch., M. H., “Was There a Metaphysical Club in Cambridge? – A Postscript”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, Vol. 17, No. 2 (Spring, 1981)

Keze, K., Silicijumska dolina, Laguna, Beograd 2016.

Menand, L., The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America, Farrar, Straus, and Giroux, New York 2001.

Mujkić, A., Kratka povijest pragmatizma, Hijatus, Zenica 2005.

Pers, Č. S., Izabrani spisi. O pragmatizmu i pragmaticizmu, BIGZ, Beograd 1993.

Pihlström, S. (ed.), The Continuum Companion to Pragmatism, Continuum, London, New York, 2011.

Rorti, R., Konsekvence pragmatizma, Nolit, Beograd 1992.

Ryan, F. X., Butler, B. E., Good, J. A. (ur.), The Real Metaphysical Club: The Philosophers, Their Debates, and Selected Writings from 1870 to 1885, SUNY Press, Albany (NY) 2019.

Šnajder, H., Istorija američke filosofije, Obod, Cetinje 1971.

Životić, M., Pragmatizam i savremena filozofija, Nolit, Beograd 1966.

Hildebrand, D., “John Dewey”, u The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ur.), 02. 08. 2019. https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/dewey/>.

Legg, C. and Hookway, C., „Pragmatism“, Edward N. Zalta (ur.), u The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/pragmatism/, 25. 08. 2019.
Objavljeno
18. 06. 2020.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI