KAPADOKIJSKI OCI I ARISTOTELOV ORGANON

  • KRISTINA TODOROVIĆ Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: Aristotel, Bog, ipostas, Kapadokijski Oci, suština

Apstrakt

Autor u ovom istraživanju nastoji da ispita koja je uloga Aristotelovog Organona u teološkim učenjima Kapadokijskih Otaca. Cilj ovog rada je da se pokaže da su se Kapadokijski Oci služili Aristotelovim pojmovima prve i druge suštine, u svrhu odbrane zvaničnih učenja crkve od suprotstavljenih učenja koja su se smatrala jeretičkim. Iako se Kapadokijski teolozi u svojim radovima služe filozofskim pojmovima, to nikako ne znači da oni odstupaju od izvornog hrišćanskog učenja.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Aristotel, Organon, Kultura, Beograd, 1970.

Bajervaltes Verner, Platonizam u hrišćanstvu, Akademska knjiga, Novi Sad, 2009.

Jevtić, Atanasije, Patrologija, druga knjiga, Bratstvo sv. Simeona Mirotočivog, 1997.

Lurje, V. M, Istorija vizantijske filozofije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci, Novi Sad, 2010.

Manastir Rukumija, Pravoslavni molitvenik, Kolor Pres, Lapovo, 2009.

Popović, Radomir, Vaseljenski sabori, Biblioteka Svečanik: Hrišćanska misao, Beograd, 1997.

Zizjulas, Jovan, Od maske do ličnosti, u: Bogoslovlje, Beograd, 1985.
Objavljeno
17. 03. 2021.
Sekcija
TEMA BROJA