NEOPHODNOST POVEZIVANJA BIOETIKE SA NOVINARSTVOM

Ključne reči: novinarstvo, bioetika, bioetičko novinarstvo, bioetički senzibilitet, silabus za bioetičku edukaciju novinara

Apstrakt

Mediji, bez ikakve sumnje, danas simboliziraju i predstavljaju glavni javni forum u modernim društvima. Štaviše, to je tako jer teme koje su do skoro bile tretirane kao teoretske i rezervisane samo za naučnu javnost, trenutno, sve više ulaze u fokus interesa i šire javnosti. Istovremeno, od mnoštva tema, koje pokrivaju i o kojima izveštavaju, može se potencirati da mediji isto tako vrlo živo prezentuju i povećan senzibilitet za probleme koji bi se mogli smatrati bioetičkim. Zato se i novinari – kao i izvršioci drugih profesija – mogu smatrati odgovornim za vrlo brz razvoj bioetike. Kao rezultat rastućeg interesa u nauci i tehnologiji u novinarstvu iznedrila se nova grana – bioetički osvešćeno novinarstvo, koje može odigrati vrlo značajnu ulogu u popularizaciji bioetike. U ovom kontekstu, kao što etika i novinarstvo idu jedno uz drugo, tako su i bioetika i mediji umreženi i međusobno se podržavaju. Zato je ono što nam treba stvaranje i uvežbavanje generacije novinara sa razvijenim bioetičkim senzibilitetom u njihovim izveštajima, a koji se mogu formirati kroz bioetičku edukaciju, drugim rečima preko uspostavljanja i implementacije jednog silabusa za bioetičku edukaciju novinara.

Objavljeno
05. 04. 2013.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI