ISTORIJA RECEPCIJE MARKSOVOG MIŠLJENJA (I DEO)

Glavni sadržaj članka

MILOŠ PEROVIĆ

Apstrakt

U radu kojim se nastavlja obeležavanje sto pedesete godišnjice od objavljivanja prve sveske Marksovog Kapitala, autor se bavi najbitnijim momentima recepcije ovog dela. Autor obuhvata period od 150 godina u kom se osvrće na interpretaciju Kapitala u okviru tzv. marksizma, najbitnije momente kritike ovog dela, ali i istorijat ove knjige i marksističke misli na području bivše Jugoslavije. Centralno mesto rada je recepcija i interpretacija Marksove teorije vrednosti i dijalektičkog metoda. Ovaj deo rada bavi se istorijatom marksističke recepcije Marksovog mišljenja od pojave Kapitala do šezdesetih godina 20. veka.

Detalji članka

Kako citirati
PEROVIĆ, M. (2018). ISTORIJA RECEPCIJE MARKSOVOG MIŠLJENJA (I DEO). Arhe, 15(29), 255–277. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2230
Sekcija
POVOD

Reference

Anderson, Peri, Razmatranja o zapadnom marksizmu, Beograd, BIGZ, 1985.
Ćurković, Stipe, Interpretacijski spor oko Marxa: Haug vs Heinrich, 3K: kapital, klasa, kritika, br. 1/2014.
Elbe, Ingo, IzmeđuMarksa, markiszma i marksizama: načini čitanja Marksove teorije“, na: http://drustvenaanaliza.blogspot.rs/2014/01/ingo-elbe-izmeu-marksa-marksizma-i.html
Heinrich, Michael, Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije, Zagreb, Centar za radničke studije, 2015.
Hilferding, Rudolf, Finansiski kapital, Beograd, Kultura, 1958.
Hof, Jan, Marx Worldwide: On the Development of the International Discourse on Marx since 1965.
Lenjin, Vladimir I., Filozofske sveske, Beograd, BIGZ, 1976.
Lenjin, Vladimir I., Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma, Beograd, Kultura, 1967.
Lenjin, Vladimir I., Izabrana dela. Knj. 11, Beograd, Kultura, 1960.
Lukacs, Georg, Povijest i klasna svijest, Zagreb, Naprijed, 1977.
Marcuse, Herbert, Um i revolucija: Hegel i razvoj teorije društva, Sarajevo, “Veselin Masleša”, 1966.
Marcuse, Herbert, Čovjek jedne dimenzije, Sarajevo, Svjetlost, 1989.
Marx, Karl; Engels, Friedrich, Dela. T. 42, Beograd, Prosveta, 1973.
Marx, Karl, Kapital: kritika političke ekonomije. 1-3, Beograd, Prosveta, 1979.
Perović, Milenko A., Istorija filozofije, Novi Sad, Grafomedija, 2003.
Perović, Milenko A., Marksov pojam dijalektike, u: Arhe: časopis za filozofiju, God. 3, br. 7, 2007.
Vranicki, Predrag, Historija marksizma. T. 1, Zagreb, Naprijed, 1975.
Vranicki, Predrag, Historija marksizma. T. 2, Zagreb, Naprijed, 1975.