ISTORIJA RECEPCIJE MARKSOVOG MIŠLJENJA (II DEO)

Glavni sadržaj članka

MILOŠ PEROVIĆ

Apstrakt

U radu kojim se nastavlja obeležavanje sto pedesete godišnjice od objavljivanja prve sveske Marksovog Kapitala, autor se bavi najbitnijim momentima recepcije ovog dela. Autor obuhvata period od 150 godina u kom se osvrće na interpretaciju Kapitala u okviru tzv. marksizma, najbitnije momente kritike ovog dela, ali i istorijat ove knjige i marksističke misli na području bivše Jugoslavije. Centralno mesto rada je recepcija i interpretacija Marksove teorije vrednosti i dijalektičkog metoda. U ovom delu rada zastupljena je moderna marksistička recepcija Marksove misli od šezdesetih godina 20. veka do danas, ali i istorijat marksističke recepcije Marksove misli na jugoslovenskom govornom području, kao i osvrt na najbitnije momente kritike Marksove kritike političke ekonomije u ekonomiji i društvenim naukama.

Detalji članka

Kako citirati
PEROVIĆ, M. (2019). ISTORIJA RECEPCIJE MARKSOVOG MIŠLJENJA (II DEO). Arhe, 15(30), 45–66. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2236
Sekcija
MEMORABILIJE

Reference

Anderson, Peri, Razmatranja o zapadnom marksizmu, Beograd, BIGZ, 1985.
Althusser, Louis; Balibar, Etienne, Kako čitati Kapital, Zagreb, Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine, 1975.
Altise, Luj, Za Marksa, Beograd, Nolit, 1971.
Arditi, Benjamin, Louis Althusser, u: Palgrave Advances in Continental Political Thought, New York, Palgrave Macmillan, 2006.
Bellofiore, Ricardo; Riva, Tomasso Redolfi, Neue Marx Lectüre: putting the critique of political economy back into the critique of the society, Radical Philosophy: Journal of Socialist and Feminist Philosophy, Jan/Feb, 2015.
Burton, Mark; Osorio, Jorge M. F., Introducing Dussel: the Philosophy of Liberation and Really Social Psichology, Psychology In Society, n. 41, Jan. 2011.
Ćurković, Stipe, Interpretacijski spor oko Marxa: Haug vs Heinrich, 3K: kapital, klasa, kritika, br. 1/2014.
Heinrich, Michael, Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije, Zagreb, Centar za radničke studije, 2015.
Hof, Jan, Marx Worldwide: On the Development of the International Discourse on Marx since 1965.
Kangrga, Milan, Šverceri vlastitog života, Split, Kultura & rasvjeta, 2002.
Kuljić, Todor, Prevladavanje prošlosti: uzroci i promene slike istorije krajem XX veka, Beograd, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2002.
Marx, Karl; Engels, Friedrich, Dela. T. 42, Beograd, Prosveta, 1973.
Marx, Karl, Kapital: kritika političke ekonomije. 1-3, Beograd, Prosveta, 1979.
Perović, Milenko A., Istorija filozofije, Novi Sad, Grafomedija, 2003.
Perović, Milenko A., Marksov pojam dijalektike, u: Arhe: časopis za filozofiju, God. 3, br. 7, 2007.
Perović, Milenko A., Mitologija versus filozofija povijesti, u: Arhe: časopis za filozofiju, God.4, br. 14, 2010.
Perović, Milenko A., Praxis filozofija, u: Arhe: časopis za filozofiju, God. 11, br. 22, 2014.
Petrović, Gajo, Marx i marksisti, Zagreb, Naprijed, 1986.
Poper, Karl, Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. T. 2, Beograd, BIGZ, 1993.
Schumpeter, Joseph A., Kapitalizam, socijalizam i demokracija, Globus, Zagreb, 1981.
Stojanović, Ivan, Robna proizvodnja, u: Ekonomska enciklopedija, Beograd, Savremena administracija, 1984.
Stojanović, Ivica, Ekonomija, Beograd, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2005.
Vranicki, Predrag, Historija marksizma. T. 1, Zagreb, Naprijed, 1975.
Vranicki, Predrag, Historija marksizma. T. 2, Zagreb, Naprijed, 1975.