REFLEKSIJA I SPEKULACIJA Rani Hegelov koncept logike kao samokritike refleksije

Glavni sadržaj članka

NEVENA JEVTIĆ

Apstrakt

U ovom radu, autorka će predstaviti Hegelove pojmove refleksije i spekulacije onako kako su razvijani u njegovom spisu Razlika. Refleksija i spekulacija, kao međusobno povezane i uslovljene misaone procedure, u stanju su da ispune dvostruki zadatak kritičkog uvođenja i sistematskog razvijanja filozofije. Kao radikalno zahvatanje u antinomije refleksije, zapravo izvođenje antinomija iz samog apsolutnog identiteta, samo-kritička refleksija jeste metoda onoga umskog ili spekulativnog. U manuskriptu Hegelovih predavanja iz 1804/5. godine, Logika – metafizika – filozofija prirode, na primeru logičkog izvođenja vrsta sudova vidljiva je samokritika refleksivnih misaonih odredaba na delu. Ovaj rani koncept logike, koju Hegel naziva logikom refleksije ili logikom razuma, igra ulogu uvoda u metafiziku.

Detalji članka

Kako citirati
JEVTIĆ, N. . (2022). REFLEKSIJA I SPEKULACIJA: Rani Hegelov koncept logike kao samokritike refleksije. Arhe, 18(36), 29–51. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.29-51
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Arndt, Andreas, Dialektik und Reflexion. Zur Rekonstruktion des Vernunftbegriffs, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1994.

Ch. Wolff, Psychologia empirica, Fracofurti & Lipsiae, in officina libraria Rengeriana, 1738.

DiGiovanni, George, Reflection and Contradiction. A commentary on Some Passages of Hegel’s Science of Logic, Hegel-Studien 8 (1973), p. 131 – 161.

Düsing, Klaus, Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik, (Hegel-Studien, Beiheft 15), Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1976.

Düsing, Klaus, Spekulation und Reflexion. Zur Zusammenarbeit Schellings und Hegels in Jena, Hegel- Studien 5 (1969), S. 95 – 128.

Fichte, J. G., Osnova cjelokupne nauke o znanosti, Zagreb: Naprijed, 1974.

Hegel, G. V. F., Nauka logike, Beograd: BIGZ, 1987.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, „Razlika između Fichteovog i Schellingovog sistema filozofije“, „Vjera i znanje“, u: Jenski spisi, Sarajevo: Veselin Masleša, 1983.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Gesammelte Werke, Band 7, Jenaer Systementwürfe II, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1971.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Werke, Frankfurt am Main: Suhrkampf Verlag, 1971-1979.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich., Fenomenologija duha, Zagreb: Naprijed, 1987.

Herder, J. G., Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Stuttgart: GmbH & Co. KG, 1966.

Kant, Imanuel, Kritika čistog uma, Beograd, 1976.

Ruso, Žan-Žak, Društveni ugovor, Beograd: Filip Višnjić, 1993.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Sämmtliche Werke, Stuttgart und Augsburg: J. G. Cotta Verlag, 1856 - 1861.

Šeling, Fridrih Vilhelm Jozef, Forma i princip filozofije, Beograd: Nolit, 1988.

Tanabe, Hajime, Zu Hegels Lehre vom Urteil, Hegel-Studien 6 (1971), S. 211 – 229.