FROJDOV SAN O IRMINOJ INJEKCIJI Eriksonova i Lakanova interpretacija

Glavni sadržaj članka

GORDANA VULEVIĆ
MAJA MILIĆ

Apstrakt

Frojdov San o Irmi, njegovoj pacijentkinji čiji se psihoterapijski tretman završio samo delimičnim uspehom, izložen je na samom početku „Tumačenja snova“ kao potvrda njegove teorije sna kao ispunjenja potisnute želje. Frojd nam, na kraju analize sna, nudi sledeće tumačenje: „San mi je ispunio želju. Nisam kriv za Irminu bolest. Kriv je Oto koji joj je dao injekciju propilena“. Erikson i Lakan će, bez pretenzija da bolje razumeju (interpretiraju) san o Irmi od samog Frojda, nastaviti hermeneutički rad na tekstu sna. I Erikson i Lakan zapažaju sledeće: kako to da se Frojd, tumačeći san o Irmi, zadovoljio prepoznavanjem želje koja bi mogla biti situirana u sistem predsvesnog, ako ne i u sistem svesnog? Drugo, sama fenomenologija sna nas vodi ka tome da pravimo razliku između njegova dva dela: u prvom delu sna Frojdu se otkriva zastrašujuća slika Irminih usta, nešto što je poput Meduzine glave, nešto što se, veli Lakan, ne da imenovati, nešto što predstavlja primitivni objekat par excellence. Očekivalo bi se da takva slika probudi snevača. Ali, Frojd nastavlja da spava i nastavlja da sanja. Taj fenomen (u čemu se slažu i Lakan i Erikson) zahteva tumačenje. Erikson smatra da se Frojd nije probudio usled regresije u službi Ja; Lakan, da se radi o spektralnoj dekompoziciji funkcije Ja.

Detalji članka

Kako citirati
VULEVIĆ, G. ., & MILIĆ, M. . (2022). FROJDOV SAN O IRMINOJ INJEKCIJI: Eriksonova i Lakanova interpretacija. Arhe, 18(36), 385–406. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.385-406
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Erikson, E. H., „The Dream specimen of Psychoanalysis“, Selected Papers from 1930 to 1980. Ed. Schilen S, W.W. Norton & Company, London, 1995.

Freud S., „On the history of the psychoanalytic movement“ u SE, vol. XIV, Hogarth Press, London, 1914.

Frojd, S., Tumačenje snova, Matica srpska, Novi Sad, 1970.

Frojd, S., Autobiografija, Matica srpska, Novi Sad, 1970.

Jevremović P., Lakan i psihoanaliza, Plato, Beograd, 2000.

Lacan J., The seminar of Jacque Lacan, ed. Jacques Alain Miller, Book II. The ego in Freud s Theory and the Technique of Psychoanalysis 1954-1955. Cambridge University Press, Cambridge, 1988.