MEŠOVITA PRIRODA PSIHOANALITIČKOG DISKURSA

Glavni sadržaj članka

GORDANA VULEVIĆ

Apstrakt

Frojd se, još od svoje monografije O afaziji, distancirao od neurološkog redukcionizma svojih savremenika. Ukazujući da se fenomen afazije mora razumeti nezavisno od lokalizacije lezije, Frojd je doprineo svojem potonjem razumevanju fenomena histerije. Histerični simptom se ne može svesti na degenerativne promene centralnog nervnog sistema. U slučaju histerije, predstava reči biva otcepljena od predstave stvari. Neurotični simptom se, na tome će se upravo i bazirati potonja Frojdova doktrina, upravo, otklanja onda kada se tokom psihoterapijskog procesa poveže predstava reči sa predstavom stvari. Odnosno, kada se verbalizuju nesvesni sadržaji koji leže u osnovi simptoma. Diskurs pacijenta, njegove slobodne asocijacije, bitno profiliše drugi diskurs; tj. pacijentovo nesvesno. U analitičkoj situaciji, ono (nesvesno) nam se otkriva kao diskurs. Dakle, kao nešto što (uvek, nekako tek) valja protumačiti, a onda i (kao protumačeno) razumeti. Da nije tako, besmisleno bi bilo klasično određenje psihoanalize kao talking cure. To je nesporno. Ipak, da bi to talking uopšte moglo biti cure, neophodna je suštinska povezanost simboličkog i energetskog. Lingvistička re-interpretacija, nastavlja Riker, ne predstavlja alternativu ekonomskoj eksplanaciji. Dinamika značenja nužno podrazumeva telesno (energetsko)

Detalji članka

Kako citirati
VULEVIĆ, G. . (2022). MEŠOVITA PRIRODA PSIHOANALITIČKOG DISKURSA. Arhe, 18(35), 335–353. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.35.335-353
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Breuer, J., Freud, S., Studies on Hysteria, vol. II, SE, The Hogarth Press, London, 1893-1895. Glynos J and Stavrakakis, Y., Lacan and Science, Routledge, London, 2002.

Green A., The Fabric of Affect in the Psychoanalytic Discourse, Routledge, London, 1999.

Griesenger, W., Mental Pathology and Therapeutics, William Wood & Company 1882.

Freud, S. Zur Auffassung der Aphasien, Franz Deuticke, Leipzig und Wien 1891.

On Aphasia (A Critical Study). By Sigmund Freud. Translated by E. Stengel. New York: International Universities Press, Inc., 1953.

Freud, S., „Project for a Scientific Psychology“, Freud, A., Strachey, A., Tyson, A., Richards, A. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume I (1886-1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts, Vintage Books, London, 2001.

Forester, J., Language and the Origins of Psychoanalysis, The Macmillan Press Ltd, London, 1980.

Freud, S., The History of Psychoanalytic Movement, SE, vol. XIV, 1914.

Freud, S., The Unconscious, SE, vol. XIV, Hogarth Press, London, 1915 ab, str.177.

Freud, S., Instincts and Their Vicissitudes, SE, vol. XIV, Hogarth Press, London, 1915 a, str. 121-122.

Frojd, S., Tumačenje snova, Novi Sad, Matica srpska, 1969.

Frojd, S., „Pitanje laičke analize”, u Spisi o psihoanalitičkoj tehnici II (1920-1935), Cathexis, Beograd, 1991.

Felman, S., Jacque Lacan and the Adventure of Insight. Psychoanalysis and Contemporary Culture, University Press, Harvard, 1987.

Man, T., Stvaraoci i dela, Matica srpska, Novi Sad, 1932.

Solms, M., “Before and After Freud's Project“, in: Neuroscience of the Mind, ed. Bilder R, LeFever F. F., The New York Academy of Science, New York, 1998.

Ricoeur, P., Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation, Yale University Press, New Heaven, 1970.

Najčitanije od istog autora