DEKART I LORHARD. KONSTITUCIJA NOVOVEKOVNE ONTOLOGIJE

Glavni sadržaj članka

Dragan Prole

Apstrakt

Autor najpre razmatra filozofske okolnosti koje su dovele do novovekovne afirmacije ontologije kao prve filozofije početkom sedamnaestog veka. Da bi se rasvetlila razlika između „stare“ i „nove“, tj. antičke i moderne filozofije analiziran je odnos Dekartove tematizacije bivstvovanja prema Aristotelovom zahtevu da se o biću govori na različite načine. Budući da je taj odnos naglašeno reduktivan jer od četiri Aristotelova načina kod Dekarta preostaje samo put razlikovanja istinitog i lažnog, izlaganje istinitosti utemeljene na izvesnosti podrazumevalo je da pros hemas, ono prvobitno za nas, u sebe bez ostatka integriše ono po sebi, kat’ auto. U drugom delu rada ispitivane su teškoće koje proističu iz sinonimne upotrebe termina philosophia prima, metaphysica i ontologija. Autor zaključuje da novi pojam u slučaju ontologije nije rezultirao konstitucijom novovrsne filozofske discipline, nego je pre označio novi način mišljenja starih filozofskih problema. Koren zbrke i prividne sinonimnosti između ontologije i metafizike posledica je konstelacije u kojoj se novo promišljenje starih problema s lakoćom poistovećivalo sa starom disciplinom. Zbog toga je istaknuto da bi se dosledni korak novovekovnih promotera ontologije sastojao u eliminisanju pojma metafizike s filozofskog horizonta, a ne u kreiranju lažne konvertibilnosti s ontologijom. Zbog toga je već kod Jakoba Lorharda, tj. u prvom činu konstituisanja ontologije, donekle obesmišljeno uvođenje novog pojma.

Detalji članka

Kako citirati
Prole, D. (2013). DEKART I LORHARD. KONSTITUCIJA NOVOVEKOVNE ONTOLOGIJE. Arhe, 9(17). https://doi.org/10.19090/arhe.2012.17.%p
Sekcija
TEMA BROJA

Najčitanije od istog autora

1 2 3 > >>