MOŽE LI METAFIZIKA NAPREDOVATI? (Imanuel Kant: <em>Koji su stvarni napreci koje je metafizika ostvarila u Nemačkoj od Lajbnicovih i Volfovih vremena,</em> Svetovi, Novi Sad 2004, prev. Drago Đurić)

Main Article Content

Dragan Prole

Article Details

How to Cite
Prole, D. (2013). MOŽE LI METAFIZIKA NAPREDOVATI? (Imanuel Kant: <em>Koji su stvarni napreci koje je metafizika ostvarila u Nemačkoj od Lajbnicovih i Volfovih vremena,</em> Svetovi, Novi Sad 2004, prev. Drago Đurić). Arhe, 2(3). https://doi.org/10.19090/arhe.2005.3.%p
Section
BOOK REVIEWS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>