ETIKA I EGZEGETIKA IDEJA FILOZOFSKE TEOLOGIJE U KANTOVOM <em>SPISU O RELIGIJI</em>

Glavni sadržaj članka

STANKO VLAŠKI

Apstrakt

Filozofska teologija Kantove Religije unutar granica samog uma može se razumeti kao interpretiranje religijskih sadržaja u skladu sa Kantovom moralnom filozofijom ukoliko se pritom ne zanemari da se takva aktualizacija načina kako treba tumačiti religijske objektivacije i sama može razumeti kao moralni čin kojim se potvrđuje teza o primatu praktičkog uma. Sa tog stanovišta autor pristupa Kantovoj tematizaciji istorijsko-religijske građe i pokušava da pokaže da se izvor filozofovog dvovekovnog spora sa zastupnicima istorijske vere krije u prirodi odnosa kantovske moralne svesti prema objektivitetu uopšte.

 

Detalji članka

Kako citirati
VLAŠKI, S. (2013). ETIKA I EGZEGETIKA IDEJA FILOZOFSKE TEOLOGIJE U KANTOVOM <em>SPISU O RELIGIJI</em>. Arhe, 9(18), 61–80. https://doi.org/10.19090/arhe.2012.18.61-80
Sekcija
TEMA BROJA