VOLJA ZA MOĆ KAO ESSENTIA I VEČNO VRAĆANJE ISTOG KAO EXISTENTIA. OSNOVNA IDEJA HAJDEGEROVE INTERPRETACIJE NIČEA

Ključne reči: esencija, egzistencija, bivstvovanje, volja za moć, večno vraćanje istog, Hajdeger, Niče

Apstrakt

U ovom članku, na osnovu Hajdegerovih predavanja Temeljni problemi fenomenologije(1927), želim da razmotrim Hajdegerovu interpretaciju značenja Ničeovih centralnih pojmova„volje za moć“ i „večnog vraćanja istog“ u terminima tradicionalne metafizičke koncepcijeesencije i egzistencije. Hajdegerova interpretativna redukcija volje za moć na esenciju i večnogvraćanja istog na egzistenciju mora da bude razumljena na osnovu njegove interpretacije tradicionalnemetafizičke teze da se bivstvujuće u njegovom bivstvovanju artikuliše u smislu essentiai existentia. Hajdegerov zahtev prema kom ova metafizička teza mora da bude modifikovana zarazličite vrste bivstvujućih predstavlja ključ za razumevanje činjenice da je Niče za Hajdegerametafizički mislilac.
Sekcija
TEMA BROJA