TEHNOLOGIJA I IMAGINACIJA

Ključne reči: tehnologija, imaginacija, umetnost, mediji, kultura, utopija, igra

Apstrakt

Članak preispituje dijalektiku odnosa tehnologije i imaginacije u današnjem vremenu. Povrh toga, pojmovi i njima odgovarajući fenomeni, koji se u kontekstu sagledavanja ovog odnosa istražuju su: umetnost, mediji, kultura, igra i utopija. Tehnologija se, naime, u sve većoj meri okreće od sveta racionalnih (naučnih) saznanja, iskušavajući svoje razvojne mogućnosti u prostoru koji je neposredno skopčan sa sferom imaginacije. Na drugoj strani, imaginacija, isprva tretirana kao puki „resurs“ za različite tehničke aplikacije kako u oblasti umetnosti, medija i kulture, tako i u domenu stvarnosti (politika, kritičke komunikativne prakse i celukupna društvena realnost), biva posredovana i bitno, odnosno strukturalno određena shematizovanjem putem delovanja savremenih, interaktivnih komunikacionih tehnologija. Aktuelno dijalektičko posredovanje između tehnologije i imaginacije koje se odigrava u sadašnjem trenutku, kao da nema alternativu, što ostaje kao otvoreno pitanje (slobode), u zaključku članka.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA