PATIČKA SLIKA FILOZOFIJE (Damir Smiljanić, Sinestetika. Skica patičke teorije saznanja, Adresa, Novi Sad, 2011.)

Main Article Content

UNA POPOVIĆ

Article Details

How to Cite
POPOVIĆ, U. (2015). PATIČKA SLIKA FILOZOFIJE (Damir Smiljanić, Sinestetika. Skica patičke teorije saznanja, Adresa, Novi Sad, 2011.). Arhe, 10(19), 125–128. https://doi.org/10.19090/arhe.2013.19.125-128
Section
BOOK REVIEWS