LAJBNIC I ZASNIVANJE ESTETIKE

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

Ovaj rad posvećen je elementima Lajbnicove filozofije koji prethode zasnivanju estetike od strane A. G. Baumgartena i pripremaju ga. Analiza je posvećena Lajbnicovom razumevanju recepcije i produkcije lepote, odnosno estetskog iskustva sa jedne, te metafizičkog karaktera lepote sa druge strane. Analiza pokazuje da su u pogledu razumevanja estetskog iskustva Lajbnicove i Baumgartenove pozicije vrlo bliske, ali da je dominacija metafizičkog razumevanja lepote onemogućila Lajbnica da razvije jednu estetiku.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. (2016). LAJBNIC I ZASNIVANJE ESTETIKE. Arhe, 12(23), 47–62. https://doi.org/10.19090/arhe.2015.23.47-62
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Baumgarten, A. G., Ästhetik, leteinisch – deutsch I, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2007.

Baumgarten, A. G., Metaphysica: Metaphysik, Frommann-Holzboog Verlag, Stuttgart, 2011.

Baumgarten, A. G., Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela, BIGZ, Beograd, 1985.

Brown, C., ”Leibnitz and Aesthetics”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 28, No. 1, 1967.

Cassirer, E., Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg, 1902.

Draškić-Vićanović, I., Estetsko čulo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Hammermeister, K., The German Aesthetic Tradition, Cambridge University Press, 2002.

Kroče, B., Estetika, Kultura, Beograd, 1934.

Lajbnic, G. V., Monadologija, Kultura, Beograd, 1957.

Leibniz, G. W., ”Remarks on the Three Volumes Entitled Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times,... 1711”, u: Philosophical Papers and Letters, vol. II, tr. L. E. Loemker, University of Chicago Press, 1956.

Leibniz, G. W., „Razmatranja o spoznaji, istini i idejama”, u: Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb, 1980.

Leibniz, G. W., ”Judgment of the Works of the Earl of Shatesbury”, u: P. Riley (ed.), Leibniz. Political Writings, Cambridge University Press, 1988.

Leibniz, G. W., ”Meditation on the Common Concept of Justice”, u: P. Riley (ed.), Leibniz. Political Writings, Cambridge University Press, 1988.

Tatarkijevič, V., Istorija šest pojmova, Nolit, Beograd, 1980.

Zurovac, M., Teškoće u zasnivanju estetike, Prosveta, Beograd, 2012.