Η ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ

Main Article Content

ŽELJKO KALUĐEROVIĆ

Abstract

Ο συγγραφέας προσπαθεί να εξηγήσει στην παρουσίασή του γιατί η πολιτιστική ποικιλομορφία του κόσμου είναι επιθυμητή από αξιολογικής απόψεωςκαι γιατί ως τέτοια πρέπει να καλλιεργείται και να διατηρείται. Ως αφετηρία και βάση για την επεξεργασία της δικής του έρευνας υπήρξε χρήσιμη η «Σύμβαση περί προστασίας και προώθησης της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων» που εγκρίθηκε κατά το 33ο συνέδριο της UNESCO στο Παρίσι το 2005. Μετά την ανάλυση του εισαγωγικού τμήματος, των επτά κεντρικών μερών και του παραρτήματος, δηλαδή συνολικά και των 41 άρθρων της Σύμβασης, ο συγγραφέας διαπίστωσε ότι διαφορετικές αυτόνομες εμπειρίες και γνώσεις, όταν συσσωρεύονται και επιλέγονται σε μια παραδοσιακή κοινότητα ή στην σύγχρονη κοινωνία, εμπλουτίζουν τη πλήρη κατανόηση της ανθρώπινης φυλής και συμβάλλουν στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Η ποικιλομορφία των πολιτισμών επιτρέπει επίσης μια διευρυμένη πνευματική ενατένιση και άποψη για τον κόσμο, καθώς και πιο στοχευμένες εναλλακτικές λύσεις σε ορισμένες πρακτικές πτυχές του βίου. Το συμπέρασμα του συγγραφέα είναι ότι κάθε πολιτισμός από μόνος του και για τον ίδιο τον εαυτό του αποτελεί ένα είδος ολοκληρωμένης απάντησης στο ερώτημα της ζωής, ότι είναι ιστορικά μοναδικός, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί κάτι που έχει ισχυρή ανθρωπολογική ή βιοηθική αξία και, ως εκ τούτου, είναι άξιος θαυμασμού και σεβασμού.

Article Details

How to Cite
KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO. (2020). Η ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ. Arhe, 17(33), 301–305. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.33.301-305
Section
THINKING IN ACTION
Author Biography

ŽELJKO KALUĐEROVIĆ, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>