LOGIKA ZA TEORIJU POJMOVA

Glavni sadržaj članka

JOVANA KOSTIĆ

Apstrakt

U ovom radu sledimo Gedelove napomene povodom predviđane teorije pojmova kako bismo odredili koja svojstva bi trebalo da ima logička osnova takve teorije. Diskusija se formira u krugu pitanja o prikladnosti klasičnog predikatskog računa za tu ulogu. Biće prikazani neki razlozi koji navode na mišljenje da klasična logika nije prikladna osnova za teoriju pojmova. Na osnovu tih razloga, razmatramo koji bi alternativni logički sistem bio pogodniji za logičko zasnivanje onoga što bi, po Gedelovom mišljenju, bila najznačajnija teorija u logici koju bi tek trebalo razviti. Ovaj rad za cilj bi naročito imao da podstakne proučavanje parcijalnih predikata u jednom sistemu trovalentne logike, kao obećavajuće početne tačke za zasnivanje teorije pojmova.

Detalji članka

Kako citirati
KOSTIĆ, J. (2021). LOGIKA ZA TEORIJU POJMOVA. Arhe, 17(34), 85–102. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.85-102
Sekcija
TEMA BROJA
Author Biography

JOVANA KOSTIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Reference

Bochvar, D. A. & Bergmann, M., (1981) “On a Three-Valued Logical Calculus and its Application to the Analysis of the Paradoxes of the Classical Extended Functional Calculus”, History and Philosophy of Logic Vol. 2, No. 1-2, pp. 87-112.

Crocco, G. & Bernard, J., (2016) “Gödel and the Paradox in Max Phil X” in Kurt Gödel: Philosopher-scientist, 978-2-85399-976-2, hal-01473451.

Feferman, S., (1984) “Toward Useful Type-Free Theories I”, The Journal of Symbolic Logic Vol. 49, No. 1, pp. 75-111.

Grocco, G., van Atten, M., Cantu, P., Engelen, E. M., (2017) “Kurt Gödel Maxims and Philosophical Remarks Volume X”, hal-01459188.

Gödel, K., (1944) “Russell’s Mathematical Logic”, in: Collected Works, II: Publications 1938-1974, Oxford University Press, Oxford (1990), pp. 119-141.

Kleene, S. C., (1971) Introduction to Metamathematics, Wolters-Noordhoff, Groningen.

Reinhardt, W. N., (1986) “Some Remarks on Extending and Interpreting Theories with a Partial Predicate for Truth”, Journal of Philosophical Logic Vol. 15, pp. 219-251.

Wang, H., (1996) A Logical Journey: From Gödel to Philosophy, MIT Press, Cambridge, MA.