TOTALITET I TOTALITARIZAM O Lukaču i Merlo-Pontiju

Main Article Content

ALPAR LOŠONC

Abstract

Autor ovog članka istražuje paralele i razlike između Lukačeve Povesti i klasne sve- sti i Merlo-Pontijevih spisa o marksizmu. Naglasak je stavljen na filozofsku artikulaciju odnosa između totaliteta i totalitarizma s obzirom na filozofiju istorije. Oba filozofa bila su sučeljena sa smislom povezanosti dinamike istorije i dijalektičkog uma. Zajednički aspekt tih filozofa tiče se analize mogućnosti „slobodne nužnosti“ na osnovu istorijskog čina. U isto vreme, postoji stroga divergencija među njima u pogledu logike i kontingencije istorije. To nesaglasje vodi ih ka razli- čitim filozofskim putevima, potvrđujući Merlo-Pontija kao post-fenomenološkog mislioca a Lu- kača kao rezigniranog marksistu.

Article Details

How to Cite
LOŠONC, A. (2007). TOTALITET I TOTALITARIZAM O Lukaču i Merlo-Pontiju. Arhe, 4(7). https://doi.org/10.19090/arhe.2007.7.%p
Section
TOPIC OF THE ISSUE

Most read articles by the same author(s)