HEGELOVO RAZUMEVANJE PSIHOLOGIJE

Glavni sadržaj članka

MARICA RAJKOVIĆ

Apstrakt

Cilj teksta je da se prikažu ključne karakteristike i specifičnosti Hegelovog razumevanja psihologije. Osnovna tema i polazište celokupnog istraživanja jeste Hegelov koncept prema kojem psihologija ne bi trebalo da bude znanost o duši, kako se kroz svoju istoriju konstituisala, nego znanost o duhu. To polazište ujedno znači i potpuno preokretanje smisla i ciljeva psihologije, koja bi umesto duševno-emocionalnom stranom trebalo da se bavi duhovnim fenomenima i duhovnim ustrojstvom svesti. Na taj način psihološki procesi i metodologija njihovog ispitivanja dobijaju potpuno drugačiju osnovu i strukturu, koja je mogla u potpunosti da izmeni kurs istorijskog razvoja psihologije kao samostalne discipline. Ideju da je psihologija znanost koja je zasnovana na pogrešnim osnovama i da njen autentični predmet treba da bude drugačiji treba razumeti ne toliko kao nepopravljivu grešku, koliko kao mogućnost koju filozofija i psihologija još uvek nisu izgubile.

Detalji članka

Kako citirati
RAJKOVIĆ, M. . (2023). HEGELOVO RAZUMEVANJE PSIHOLOGIJE. Arhe, 19(37), 31–49. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2379
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Briefe I, (Briefe I–III) Briefe von und an Hegel, editedby Johannes Hoffmeister, Meiner, Hamburg, 1952–1954.

Hegel, G. W. F., Enciklopedija filozofijskih znanosti, Veselin Masleša – Svjetlost, Sarajevo, 1987.

Hegel, G. V. F., Fenomenologija duha, BIGZ, Beograd, 1986.

Hegel’s Philosophical Psychology, ed. by Herrmann-Sinai, S., Ziglioli, L., Routledge, New York, 2016.

Liddell, H. G., Scott, R., A Greek-English Lexicon, Clarendon Press, Oxford, 1940.

Perović, M.A., Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad, 2013.

Rajković, M., Problem estetike u filozofiji nemačkog idealizma, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2021.

Rose, G., Hegel contra sociology, Athlone Press, London and Atlantic Highlands, 1995.

Winfield, R. D., Hegel and Mind: Rethinking Philosophical Psychology, Palgrave Macmillan, 2014.

Zantwijk, T., „Weg des Bildungsbegriffs von Fichte zu Hegel“, Jürgen Stolzenberg und Lars-Thade Ulrichs, Bildung als Kunst, u: Fichte, Schiller, Humboldt, Nietzsche, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York, 2010.