HEGEL I KANTOVA KRITIKA METAFIZIKE

Glavni sadržaj članka

STANKO VLAŠKI

Apstrakt

Glavnim rezultatima Kantovog projekta kritike uma osporena je mogućnost metafizike kao znanja o onome bezuslovnom, onome što stvar jeste po sebi. Prema Kantu, za tradicionalnu metafiziku kobnim se pokazivalo neuviđanje da se težnje uma ka onome bezuslovnom ne mogu ostvariti kao teorijsko saznanje bića u njegovom bitku. One, naprotiv, primarno jesu pitanje onoga što treba biti i moralnog delanja. Autor Hegelov odnos prema Kantovoj kritici tradicionalne metafizike ispituje s obzirom na prirodu Hegelovog stava prema Kantovoj ideji jedne kritike uma, otkriću antinomičnosti mišljenja u pokušajima da dohvati ono bezuslovno, tezi o razlici pojavnog i noumenalnog sveta, te tezi o primatu trebanja nad bitkom. Za Hegela, Kantova kritika metafizike nije bila dovoljno radikalna utoliko što je baš u tim, težišnim svojim uvidima ostala opterećena metafizički hipostaziranom razlikom subjektivnosti i zbiljnosti. Za razliku od drugih kantovskih i postkantovskih mislilaca, Hegel mogućnost mišljenja da prevaziđe pozicije tradicionalne metafizike ne uslovljava neposrednim negiranjem da postoji razlika između onoga što stvar jeste za subjekt i onoga što ona jeste po sebi i u svom bitku, nego u spremnosti da se obe odredbe, kao i sama njihova razlika misle kao odredbe mišljenja samog, odnosno kao zbiljnost u njenoj suštini – kao subjekt.

Detalji članka

Kako citirati
VLAŠKI, S. . (2023). HEGEL I KANTOVA KRITIKA METAFIZIKE. Arhe, 19(37), 109–134. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2383
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Fihte, J. G., Osnova cjelokupne nauke o znanosti, Naprijed, Zagreb 1974., prev. V. Zonenfeld, red. M. Kangrga.

Folrat, E., „Raščlanjavanje metafizike na metaphysica generalis i metaphysica specialis“, u: Arhe 3/2005, prev. M. Todorović, str. 237-259.

Förster, E., „Kants Metaphysikbegriff: vor-kritisch, kritisch, nach-kritisch“, u: Henrich, D./Horstmann, R.-P. (Hg.), Metaphysik nach Kant?, Klett-Cotta, Stuttgart 1988., str. 123-136.

Hartnack, J., „Categories and Things-in-Themselves“, u: Priest, S. (ed.)., Hegel's Critique of Kant, Gregg Revivals, Hampshire 1992., str. 77-86.

Hegel, G. W. F., Jenski spisi 1801 – 1807, Veselin Masleša, Sarajevo 1983., prev. A. Buha.

Hegel, G. V. F., Fenomenologija duha, Dereta, Beograd 2005., prev. N. Popović, red. M. Todorović.

Hegel, G. V. F., Nauka logike I-III, BIGZ, Beograd 1987., prev. N. Popović, red. G. Zaječaranović.

Hegel, G. V. F., Nauka logike, Prosveta, Beograd 1973., prev. D. Nedeljković.

Hegel, G. V. F., Istorija filozofije III, BIGZ, Beograd 1975., prev. N. M. Popović.

Hegel, G. V. F., Estetika I, Kultura, Beograd 1970., prev. N. Popović.

Hegel, G. W. F., Werke in 20 Banden, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1986.

Jaeschke, W., Hegels Philosophie, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2020.

Kant, I., Kritika čistoga uma, Dereta, Beograd 2003., prev. N. Popović.

Longuenesse, B., Hegel's Critique of Metaphysics, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Paton, H. J., Kant’s Metaphysic of Experience I-II, Georg Allen & Unwin LTD, London 1936.

Perović, M. A., „Odnos fenomenologije duha i znanosti logike kod Hegela“, u: Filozofske rasprave, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2011., str. 91-130.

Perović, M. A., Filozofske rasprave, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2011.

Perović, M. A., „Epohalni smisao Kantove filozofije“, u: Arhe 1/2004, str. 7-21.

Perović, M. A., Granica moraliteta, Dnevnik, Novi Sad 1991.

Smith. J. E., „Hegel’s Critique of Kant”, u: The Review of Metaphysics, Vol. 26, No. 3 (Mar. 1973), str. 438-460.

Tuschling, B., „Fortschritte der Metaphysik von Kant zu Hegel?“, u: Henrich, D./Horstmann, R.-P. (Hg.), Metaphysik nach Kant?, Klett-Cotta, Stuttgart 1988., str. 221-247.

Vaihinger, H., Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Erster Band, Union Deutsche Verlagsgesselaschaft, Stuttgart—Berlin—Leipzig 1922.

Vajl, E., Hegel i država. Pet predavanja, Veselin Masleša, Sarajevo 1968., prev. Z. Posavec.

Walsh, W. H., „The Idea of a Critique of Pure Reason: Kant and Hegel“, u: Priest, S. (ed.)., Hegel's Critique of Kant, Gregg Revivals, Hampshire 1992., str. 119-133.

Vlaški, S., „Početi od sebe? Kant i Hjumovo poimanje morala“, u: Arhe 32/2019, str. 33-55.

Zöller, G., „Metafizika nakon metafizike: Limitativna koncepcija prve filozofije u Kanta“, u: Prolegomena, 2 (2/2003), prev. I. Grgić, red. D. Barbarić, str. 181-195.