HAJDEGEROVA INTERPRETACIJA NIČEA: NOVI PUTEVI FILOZOFIJE

Ključne reči: filozofija, umetnost, istina, nihilizam, volja za moć

Apstrakt

Rad preispituje osnovnu nit Hajdegerove interpretacije Ničea, koju nalazimo upreispitivanju suštine i mogućnosti novog zasnivanja filozofije. Hajdegerova kritika Ničea kaoposlednjeg metafizičara predstavlja osnovu za razumevanje novog postavljanja filozofije: Ničedovršava prvi početak mišljenja i ukazuje na njegov drugi početak. Centralni pojmovi ovde sprovedeneanalize su pojmovi istine i umetnosti: pojam istine se kritikuje i izmešta iz svog tradicionalnogznačenja i funkcije, i tako se otvara mogućnost za oslobađanje filozofije od njene tradicionalneuloge. Suština filozofije dalje se preispituje i razvija s obzirom na model umetnosti.
Sekcija
TEMA BROJA