DEKART I SHOLASTIČKA FILOZOFIJA: PROBLEM BOGA

Glavni sadržaj članka

Una Popović

Apstrakt

Pojam Boga u ovom radu sagledava se na sličnostima i razlikama koje se u njegovom iskivanju i određivanju javljaju unutar Dekartove filozofije sa jedne, i sholastičke filozofske tradicije sa druge strane. Cilj autora je da pokaže na koji način je ova tradicija odredila Dekartovo mišljenje, kako u kritičkom pogledu, tako i u pogledu istorijsko-filozofskog kontinuiteta. Analiza treba da ukaže na mehanizme Dekartovog preoblikovanja sholastičke ideje Boga i načina njenog argumentativnog utvrđivanja u filozofski pojam Boga.

Detalji članka

Kako citirati
Popović, U. (2013). DEKART I SHOLASTIČKA FILOZOFIJA: PROBLEM BOGA. Arhe, 9(17). https://doi.org/10.19090/arhe.2012.17.%p
Sekcija
TEMA BROJA