ULOGA UMETNOSTI U EPOHI MODERNE TEHNIKE

Ključne reči: Tehnika, umetnost, apstraktna umetnost, postav, Hajdeger

Apstrakt

U članku se objašnjava Hajdegerovo shvatanje funkcije umetnosti u epohi moderne tehnike. Moderna tehnika se za razliku od starije tehnike ne tiče samo upotrebe oruđa u ograničenom području čovekovog života, već predstavlja način koji određuje celinu našeg pristupa stvarima i ljudima. Postav (Ge-stell) kao suština moderne tehnike predstavlja način otkrivanja bivstvovanja bivstvujućeg koji zahvata i ujedno ugrožava druge načine razotkrivanja bivstvujućeg u različitim područjima čovekovog bivstvovanja kao što su područje javnosti, rada, politike, nauke i umetnosti. U radu se razmatra pitanje da li neki oblici savremene umetnost mogu da predstavljaju nešto spasonosno za čovekovu suštinu nasuprot ugrožavajućoj prirodi suštine moderne tehnike kao postava.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA