SVETI AVGUSTIN O JEZIKU I ZNAKOVIMA

  • UNA POPOVIĆ Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: Sv. Avgustin, znak, jezik, značenje, ikona

Apstrakt

Avgustinova teorija signifikacije je tema ovog rada. Analize imaju za cilj da pokažu da Avgustinova teorija signifikacije odstupa od tradicionalnih tumačenja u pogledu svog domena i u pogledu tematizacije problema značenja. U prvom slučaju Avgustin pod teorijom signifikacije obuhvata i verbalne i neverbalne znakove, kao i jezik Svetog pisma. U drugom slučaju on zastupa stanovište da značenja moraju biti nematerijalna, te da se pitanje znaka ne može rešiti u domenu stvorenog. Rezultati rada izvedeni su uporednom analizom ključnih Avgustinovih spisa posvećenih ovoj temi, uz uvažavanje religioznih impulsa u izgradnji ove teorije signifikacije.

Reference

Ando, C., ‘Augustine on Language’, Revue des Études Augustiniennes, No. 40, 1994.

Ando, C., ‘Signs, Idols, and the Incarnation in Augustinian Metaphysics’, Representations, No. 1, 2001.

Augustine, De Dialectica, D. Riedel Publishing Company, Dordrecht and Boston, 1975.

Augustin, A., „Razgovori sa samim sobom”, u: B. Bošnjak, Filozofija od Aristotela do renesanse, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1983.

Augustine, De Doctrina Christiana, Clarendon Press, Oxford, 1995.

Augustin, A., „O slobodnoj volji”, u: S. Kušar (prir.), Srednjovjekovna filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

Augustine, On the Trinity. Books 8-15, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Augustine, ‘The Teacher’, in: J. H. S. Burleigh (ed. and trans.), Augustine Earlier Writings, Westminster John Knox Press, Louisville, 2006.

Jackson, D. B., ‘The Theory of Signs in St. Augustine's De doctrina christiana’, Revue d'Etudes Augustiniennes et Patristiques, Vol. 15, No. 1-2, 1969.

Kirwan, C., Augustine, Routledge, London and New York, 1989.

Markus, R. A., ‘St. Augustine on Signs’, Phronesis, Vol. 2, No. 1, 1957.
Objavljeno
18. 06. 2020.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI