HERMENEUTIKA KAO MODEL TEORIJE ISTORIJSKOG ISKUSTVA

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

Tema ovog rada je istraživanje mogućnosti pojmovno-teorijske obrade povesnoistorijskogiskustva. Ova mogućnost istražuje se na primeru zasnivanja duhovnih nauka. U tomokviru istražuju se mogućnosti teorijskog utemeljenja racionalnosti i pojmovnosti drugačijeg tipaod onih ocrtanih tradicionalnom logikom, koje su bitno usmerene na ono što opšte i nužno važi,kao mogućnosti poimanja onog kontigentnog i individualnog. Povesno-istorijska perspektiva iproširenje upotrebe pojmovnosti razumevaju se kao bitna obeležja savremene filozofije.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. (2015). HERMENEUTIKA KAO MODEL TEORIJE ISTORIJSKOG ISKUSTVA. Arhe, 7(14). https://doi.org/10.19090/arhe.2010.14.%p
Sekcija
TEMA BROJA