NASTAVA FILOZOFIJE U VOJVOĐANSKIM GIMNAZIJAMA U MEĐURATNOM PERIODU (Svodna studija Naučno-istraživačkog projekta 2011-2015.)

Main Article Content

Milenko A. Perović
Dragan Prole
Željko Kaluđerović
Damir Smiljanić
Una Popović
Mina Đikanović
Nevena Jevtić
Marica Rajković
Nikola Tatalović
Stanko Vlaški

Abstract

Naša filozofska kultura dugo je trajala u znaku nedostatka brojnih neophodnih elemenata. Nedostajala su sistematska istraživanja nacionalne filozofske baštine. Malo je knjiga, studija, ogleda, prevoda i bibliografija koji bi u svom misaonom i istraživačkom središtu imale problematiku filozofske propedeutike, metodike i didaktike filozofije, kao i same istorije filozofije. Objašnjenje za takvo stanje delom se može naći u odsustvu volje među filo- zofskim delatnicima za „podelom rada”. Ona je iznova ohrabrivana uverava- njima da ti elementi filozofske kulture spadaju u rubna područja filozofske „infrastrukture”.

Na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od početka je učvršćivano uverenje da visokoškolske studije filozofije moraju počivati na klasičnim paradigmama evropske filozofske kulture, ali ne nikako uz suspenziju interesa za proučavanje vlastite nacionalne filozofske baštine. Taj se interes opredmetio u trogodišnjem naučno-istraživačkom projektu „Tradicija nastave filozofije u prvim srpskim gimnazijama (Sremski Karlovci, Novi Sad)”. Na Projektu su radili nastavnici i saradnici Odseka za filozofiju, a finansiran je od strane Ministarstva nauke i zaštite sredine Republike Srbije. Rezultati Projekta su objavljeni u četiri sveske tematskog zbornika „Pro- paideia” (2008-2010). Na Odseku za filozofiju – na tragu iste istraživačke orijentacije – nastavljen je rad na rekonstruisanju vrednosti nacionalne filo- zofske baštine u drugom naučno-istraživačkom projektu „Nastava filozofije u srpskim gimnazijama Vojvodine u međuratnom periodu”. Rezultati tih istraživanja objavljeni su u četiri sveske zbornika „Propaideia” (2011-2014), kao i u ovoj svodnoj studiji. Studija sadrži sažete saradničke prikaze svih tema koje su činile projekat.

Article Details

How to Cite
Perović, M. A., Prole, D., Kaluđerović, Željko, Smiljanić, D., Popović, U., Đikanović, M., … Vlaški, S. (2016). NASTAVA FILOZOFIJE U VOJVOĐANSKIM GIMNAZIJAMA U MEĐURATNOM PERIODU (Svodna studija Naučno-istraživačkog projekta 2011-2015.). Arhe, 12(23), 89–115. https://doi.org/10.19090/arhe.2015.23.89-115
Section