LOK O JEZIKU

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

Ovaj rad posvećen je istraživanju teorije jezika Džona Loka. Lokova glasovita razmatranja prirode jezika iz treće knjige Ogleda o ljudskom razumu analiziraćemo na pozadini osnovnih stavova njegove teorije saznanja, odnosno primata ideja nad jezikom i rečima. Nakon analize razlike mišljenja i jezika shodno njihovom sadržaju i strukturi, nastojaćemo da pokažemo da instrumentalna priroda jezika po Loku ima i svoju epistemičku funkciju. Konačno, sprovedene analize omogućiće nam da Lokovu teoriju o jeziku predstavimo i kao svojevrsnu kritiku i transformaciju logike.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. (2020). LOK O JEZIKU. Arhe, 17(33), 169–187. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.33.169-187
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI
Author Biography

UNA POPOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Ashworth, E. J., ''Do Words Signify Ideas or Things?' The Scholastic Sources of Locke's Theory of Language', Journal of the History of Philosophy, Vol. 19, No. 3, 1981.

Ashworth, E. J., 'Locke on Language', Canadian Journal of Philosophy, Vol. 14, No. 1, 1984.

de Condillac, E. B., Essay on the Origin of Human Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

Dawson, H., Locke, Language, and Early Modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Декарт, Р., Практична и јасна правила руковођења духом у истраживању истине, СФД, Београд, 1952.

Fennell, J., A Critical Introduction to the Philosophy of Language. Central Themes from Locke to Wittgenstein, Routledge, New York & London, 2019.

Kretzmann, N., ‘The Main Thesis of Locke’s Semantic Theory’, The Philosophical Review, Vol. 77, No. 2, 1968.

Locke, J., 'Mr. Locke's Reply to the Right Reverend the Lord Bishop of Worchester's Answer to His Second Letter', in: The Works of John Locke, Vol. IV, London, 1823.

Lok, Dž., Ogled o ljudskom razumu I i II, Kultura, Beograd, 1962.

Losonsky, M., ‘Language, Meaning, and Mind in Locke’s Essay’, in: L. Newman (ed.), The Cambridge Companion to Locke’s ‘Essay on Human Understanding’, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Popović, U., „Lokov novi put ideja”, Arhe, Vol. XIII, br. 15, 2016.

Ott, W. R., Locke's Philosophy of Language, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.