PITANJE O TEHNICI: HAJDEGEROVO PROMIŠLJANJE SAVREMENOSTI

Ključne reči: Hajdeger, tehnika, pitanje, suština, filozofija

Apstrakt

Hajdegerovo pitanje o tehnici u ovom radu biće analizirano s obzirom na osnovne postavke njegove pozne filozofije. U okviru tog istraživanja pitanje o tehnici biće razloženo na svoje konstitutivne elemente, za koje će dalje biti pokazano da su integralni aspekti Hajdegerovog drugog početka mišljenja. Smisao postavljanja pitanja o tehnici shvata se kao jedno od odlikovanih mesta pripreme novog početka filozofije.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA