PHILOSOPHY TEACHING IN KARLOVCI GRAMMAR SCHOOL IN THE PERIOD BETWEEN THE TWO WORLD WARS

Main Article Content

ŽELJKO KALUĐEROVIĆ

Abstract

This paper researches the representation of philosophy subjects and topics in Karlovci Grammar School in the period between the First and Second World Wars. After a thorough analysis of the “Reports” and other available primary and secondary sources about the activity of the Grammar School, the author concluded the following: there were certain changes in the names of philosophical subjects (first it was the Philosophical Propaedeutic then Fundamentals of Philosophy), the scope of study (in fourteen considered “Reports” the scope was four classes a week, two classes in each of the final two grades of the Grammar School, while in eight “Reports” philosophy was taught only two classes per week in the eighth grade), the content of lectures (Logic and Psychology together, just Logic, just Psychology), the textbooks used in the classroom (Logika za srednja učilišta, Psihologija za srednja učilišta, (Đ. Arnold), Psihologija za srednje i stručne škole (B. Lorenc), Logika, Za učenike učiteljskih i drugih srednjih škola (B. D. Marković), Osnovi psihologije: za srednje i stručne škole (B. Petronijević), Logika za školsku i privatnu upotrebu (S. Ristić),) and teachers (six in total: Dušan Spernjak, Panajot Miodragović, Jovan Marčetić, Simeon Grozdanić, Vladimir Vujić and Milivoj Ivančević), however these, in the years that followed until the beginning of World War II, rarely coincided with changes in the curricula, as well as with the adopted laws, regulations and decrees. Moreover, the research showed that the teaching of philosophy in Karlovci Grammar School had a specific evolution which was significantly independent of implemented changes.

Article Details

How to Cite
KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO. (2017). PHILOSOPHY TEACHING IN KARLOVCI GRAMMAR SCHOOL IN THE PERIOD BETWEEN THE TWO WORLD WARS. Arhe, 13(26), 299–320. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.26.299-320
Section

References

Despotović, P., Škole Srba u Ugarskoj i Hrvatskoj, „Šumad.” štamp., Kragujevac 1888.

Đorđević, D. P., Filozofska nastava u srednjoj školi, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Beograd 1930.

Kaluđerović, Ž., „Autonomnost Novosadske gimnazije u kreiranju nastave filozofije u XIX i početkom XX veka”, u: ARHE, Edicija filozofske literature, PROPAIDEIA, TRADICIJA NASTAVE FILOZOFIJE I, Novi Sad 2008.

Klicin, M., Kraljevski reskript od 10 avg. 1868. god. sa izmenama i dopunama, Sremski Karlovci 1909.

Lazić, S., Kratak pregled istorije Srpske pravoslavne velike gimnazije u Sr. Karlovcima, Novi Sad 1891.

Matić, A., Saborski odbor i srpske škole u Ugarskoj, Štamp. Srp. knjiž. br. M. Popovića, Novi Sad 1901.

Nastavni plan i program učiteljskih škola, Drž. štamp. Kralj. S.H.S., Beograd 1919. Nešković, M., Istorija srpskih škola u Austro-ugarskoj monarhiji, Srp. Manast.

Štamp., Sremski Karlovci 1897.

Nikić, F., Nekoliko pitanja iz naše prosvetne i školske politike u Vojvodini, Novi Sad 1929.

Nikolić, D., Sremskokarlovačka gimnazija 1791-1934, „Napredak”, Pančevo 1935.

Osnovna pisma (Privilegije) Srpske pravoslavne velike gimnazije karlovačke iz 1791.

g. i 1792. g. Izdanje Gimn. patronata, Sremski Karlovci 1903. Petrović, K., Istorija karlovačke gimnazije, Matica srpska, Novi Sad 1991.

Petrović, K., „Iz istorije Karlovačke gimnazije 1791-1851”, u: Glasnik istoriskog društva u Novom Sadu, sv. 36, ur. d-r D.J. Popović, knj. XII, sv. 2, Novi Sad 1939.

Potkonjak, N., Obrazovanje učitelja u Srba, Učit. fak. u Užicu, Beograd-Užice 2006. Privremeni Nastavni plan i programi za više razrede realnih gimnazija u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Drž. štamp. Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca,

Beograd 1927.

Programi i metodska uputstva za rad u srednjim školama, Drž. štamp. Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1936.

Radojčić, N., Karlovačka gimnazija i Dim. Davidović, Matica srpska, Novi Sad 1953. Radojčić N., O stošezdesetogodišnjici Karlovačke gimnazije, „Glas”, Beograd 1951. Rakić, L., Srpska crkveno-školska autonomija u Ugarskoj u drugoj polovini XIX i početkom XX veka, Istorijski časopis, Knj. XXXVII, 1990, Istorijski institut,

Beograd 1991.

Srednjoškolski zbornik II, Štamparija „Sv. Sava”, Beograd 1920.

Tešić, V., Karlovačka gimnazija (1918-1941), Vis. šk. str. st. za obr. vasp. „Mihailo Palov”, Vršac 2011.

Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, preuzet sa Internet adrese: http:// www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/leksikon_ jugoslavije/konstitutivni_akti_jugoslavije/vidovdanski_ustav.html.

U radu su korišćeni „Izveštaji” Karlovačke gimnazije za sledeće školske godine: 1903/4., 1907/8., 1911/12., 1917/18., 1918/19., 1919/20., 1920/21., 1921/22., 1922/23., 1923/24., 1924/25., 1925/26., 1926/27., 1927/28., 1928/29., 1929/30., 1930/31., 1931/32., 1932/33., 1933/34., 1934/35., 1935/36., 1936/37., 1937/38., 1938/39. i 1939/40.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >> 

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.