PITANJE O STVARI: HAJDEGER O KATEGORIJALNIM BIVSTVUJUĆIMA

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

Ovo istraživanje posvećeno je problemu razmatranja bivstvujućih različitih od čoveka u Hajdegerovoj misli tridesetih godina XX veka. Cilj rada je da se ukaže na značaj ovog problema u poznoj Hajdegerovoj filozofiji, a spram pozicija rane faze. U radu ćemo pojam stvari uzeti kao odlikovani pojam za ovaj tip bivstvujućih, a problem prostora predstavićemo kao nit vodilju za njihovo tumačenje. Rezultati analiza trebalo bi da omoguće precizniji rad na razmatranju pitanja o umetničkom delu, tvorevini i slično.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. . (2022). PITANJE O STVARI: HAJDEGER O KATEGORIJALNIM BIVSTVUJUĆIMA . Arhe, 18(36), 53–72. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.53-72
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Heidegger, M., „Seminar in Le Thor 1969”, in: Seminare, GA 15, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Mein, 1986.

Heidegger, M., Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb, 1988.

Хајдегер, М., Увод у метафизику, Еидос, Врњачка Бања, 1997.

Хајдегер, М., „Питање о техници”, у: Предавања и расправе, Плато, Београд, 1999.

Хајдегер, М., „Превладавање метафизике”, у: Предавања и расправе, Плато, Београд, 1999.

Хајдегер, М., „Ствар”, у: Предавања и расправе, Плато, Београд, 1999.

Хајдегер, М., „Извор уметничког дела”, у: Шумски путеви, Плато, Београд, 2000.

Хајдегер, М., „Увод за 'Шта је метафизика?'”, у: Путни знакови, Плато, Београд, 2003.

Heidegger, M., Prilozi filozofiji. Iz dogođaja, Naklada Breza, Zagreb, 2008.

Хајдегер, М., Питање о ствари/Кантова теза о битку, Плато, Београд, 2009.

von Hermann, F.-W., Heideggers Philosophie der Kunst. Eine systematische Interpretation der Holzwege-Abhandlung „Der Ursprung des Kunstwerkes”, Vittorio Klosterman, Franfurt am Mein, 1994.

von Hermann, F.-W., Wege ins Ereignis. Zu Heideggers‚ Beiträgen zur Philosophie', Vittorio Klostermann, Frankfurt am Mein, 1994.

Kockelmans, J. J., On the Truth of Being. Reflections on Heidegger's Later Philosophy, Indiana University Press, Bloomington, 1984.

Malpas, J. E., Heidegger’s Topology: Being, Place, World, The MIT Press, Cambridge, 2006.

Pöggeler, O., Heidegger u svom vremenu, Šahinpašić, Sarajevo, 2005.

Villela-Petit, M., ‘Heidegger’s Conception of Space’, in: C. Macann (ed.), Martin Heidegger: Critical Assesments. Volume I: Philosophy, Routledge, London, 1992.

Ridling, Z., The Lightness of Being. A Comprehensive Study of Heidegger's Thought, Acess Foundation, Kansas City, 2001.

Sharr, A., Heidegger for Architects, Routledge, London, 2007.

Young, J., Heidegger’s Later Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.