PLATONOVA KRITIKA NEPOSREDNOSTI ČULNOG OPAŽANJA U DIJALOGU TEETET

Glavni sadržaj članka

NIKOLA TATALOVIĆ

Apstrakt

Autor u radu daje jedno moguće čitanje prvog određenja znanja u dijalogu Teetet,određenja znanja kao opažanja, zadržavajući se na Platonovoj kritici Protagorinog učenja sa ciljemda pokaže dve stvari. Prvo, da je kritika Protagorinog učenja kritika određenog shvatanjačulnog opažanja ali ne i Platonova kritika čulnog opažanja kao znanja. Drugo, da je logika pobijanjaProtagorinog učenja potpuno podudarna logici poslednja dva ispitivanja pretpostavke„jedno nije“ u dijaloga Parmenid.

Detalji članka

Kako citirati
TATALOVIĆ, N. (2015). PLATONOVA KRITIKA NEPOSREDNOSTI ČULNOG OPAŽANJA U DIJALOGU TEETET. Arhe, 7(13). https://doi.org/10.19090/arhe.2010.13.%p
Sekcija
TEMA BROJA