PROLEGOMENA ZA NIČEOV BASNOSLOVNI NAUK

Glavni sadržaj članka

NIKOLA TATALOVIĆ

Apstrakt

Rad predstavlja predradnju vođenu pitanjem moguće pripadnosti Ničeovog dela ezopovskoj tradiciji. Prvi deo rada provodi čitanje Ničeove filozofije kao „obrnutog platonizma” u pogledu na razumevanje slike kao obećanja pojma kod Platona, a zarad ukazivanja na intimnost Ničeovog i Platonovog stila pisanja. Drugi deo rada kroz razgovor sa interpretacijama Ničea koje polaze od opšte teze sve-pričanja nastoji da se izbori za konkretnost basne i njenu vezanost za sudbinu filozofskog pisma. Treći deo rada u tri poteza ocrtava vezu basne i Ničeovog pisma: konkretizacijom basnolikosti Platonovog i Ničeovog pisma, izlaganjem strukture basne i ukazivanjem na značaj pitanja šta znači da u basni životinja govori?

Detalji članka

Kako citirati
TATALOVIĆ, N. . (2023). PROLEGOMENA ZA NIČEOV BASNOSLOVNI NAUK. Arhe, 19(37), 263–289. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2389
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Borgards, R., “Tiere und Literatur”, R. Borgards (ur.), Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch, J. B. Metzler, Stuttgart, 2016, str. 225-244.

Dixsaut, M., Plato-Nietzsche. Philosophy the Other Way, Academica Press, London, 2018.

Felman, S., The Scandal of the Speaking Body. Don Juan with J. L. Austin, or Seduction in Two Languages, prev. Catherine Porter, Stanford University Press, Stanford, 2003.

Hamacher, W., “Das Versprechen der Auslegung. Zum hermeneutischen Imperativ bei Kant und Nietzsche”, u: Entferntes Verstehen. Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan, Suhrkamp, Frankfurt, 1998., str. 49-112.

Kjerkegor, S., O pojmu ironije. Sa stalnim osvrtom na Sokrata, Dereta, Beograd, 2020.

Lacoue-Labarthe, P., The Subject of Philosophy, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1993.

Leibfried, E., Fabel, Metzler, Stuttgart, 1982.

Niče, F., Spisi o grčkoj književnosti i filozofiji, IKZS, Novi Sad, 1998.

Niče, F., Sumrak idola, Grafos, Beograd, 1988.

Schönbeck, S., Die Fabeltiere der Aufklärung. Naturgeschichte und Poetik von Gottsched bis Lessing, J.B. Metzler, Berlin, 2020.

Wulf, C., “Zur Performativität von Bild und Imagination. Performativität – Ikonologie/Ikonik – Mimesis”, u: Ikonologie des Performativen, C. Wulf, J. Zirfas (ur.), Wilhelm Fink, München, 2005, str. 35-49.