HRIŠĆANSKA RETORIKA I FARSA EGZISTENCIJE

Glavni sadržaj članka

NIKOLA TATALOVIĆ

Apstrakt

Kjerkegorovo razumevanje istine kao subjektivnosti za svoju posledicu ima to daonaj, ko nastoji da razume šta Kjerkegor govori, mora prethodno razumeti način na koji Danackomunicira. Sledeći kako Kjerkegorovog komuniciranja kategorije pojedinačne individue, radnastoji da ukaže na tri osnovna momenta na kojima počiva nepregledno komunikacijsko polje kojese, stupanjem pred Kjerkegorovo delo, otvara: smrt autora, Drugi kao polazište, reduplikacija. Usvetlu ovih strukturnih momenata Kjerkegorova metoda se pokazuje kao specifična reformulacijaklasično mišljenog retoričkog diskursa, to jest kao hrišćanska retorika.

Detalji članka

Kako citirati
TATALOVIĆ, N. (2013). HRIŠĆANSKA RETORIKA I FARSA EGZISTENCIJE. Arhe, 9(18), 43–59. https://doi.org/10.19090/arhe.2012.18.43-59
Sekcija
TEMA BROJA